NOVÁ ÚROVEŇ BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ

+420296330590 

 

Станция биологической очистки СПАРТАStanice biologického čištění SPARTA

Důkladná studie technologií pro fungování hlavních moderních kanalizačních systémů se stala základem pro vytváření naší inovativní instalace. Teprve po dlouhodobých zkouškách v různých podmínkách a nezbytných zlepšení byla zavedena do provozu a sériové výroby stanice biologického čištění SPARTA.

Během návrhu byly zohledněny všechny nedostatky stávajících systémů biologického čištění.

Hlavními úkoly inženýrské a projektové služby byly:

- vytvoření unikátní stanice čištění odpadních vod, která by vyloučila nedostatky většiny ostatních systémů;

- výnalez instalace, která bude vyžadovat minimální intervenci lidí v pracovních postupech.

 

Provedli jsme velký počet zkušebních testů, což umožnilo zabránit chybám, s nimiž se setkaly v systémech biologického čištění jiných výrobců. Prozkoumání různých typů provzdušňovacích zařízení a odstranění jejich nedostatků umožnilo nám vytvořit systém, s kterým spotřebitel nepochybně zůstane spokojen.

 

Hlavní přednosti stanice SPARTA:

 • očištění odpaních vod je 98% a více, pachy chybí. V případě výpadku proudu systém pokračuje v práci;

Čisticí stanice SPARTA má objemovou rezervu pracovní části, která dvakrát nebo třikrát převýšuje denní produktivitu (SPARTA a SPARTA Plus příslušně). Krátkodobé výpadky proudu neovlivní výkon stanice. Vynášení sedimentu do filtračních prvků je vyloučeno. V takové situaci stanice se přepne na anaerobní provoz. Po obnovení napájení se stanice vrátí k aerobnímu čištění. V případě dlouhodobého výpadku proudu je možné stanici vybavit systémem nepřetržitého napájení, který stanici umožňuje provozovat v režimu aerobního biologického čištění s maximálním procentem čištění až 5 dnů.

 
 • Ideální řešení jak při trvalém (celoročním), tak i při sezónním provozu;

Konstrukce stanice SPARTA je navržena tak, aby nebylo nutné do stanice neustále proudit odpadní vodu. Pokud žijete ve venkovském domě na sezónu (například, letní chata), pak vás takové problémy jako vyřazení instalace z provozního režimu po dlouhé nepřítomnosti přitoku odpadních vod do stanice nebudou obtěžovat. Po skončení sezóny stanice nevyžaduje konzervaci ani žádné další manipulace, například, roční údržbu. Systém prostě vypněte až do příští sezóny. Když je stanice po dlouhé nepřítomnosti zapnutá, systém se během 1-3 dnů vrátí do normálního režimu. Žádné zdlouhavé starty a vynášení ven přebytečného sedimentu.

  
 • Je možné skryté umístění zcela pod úrovní půdy s možností údržby stanice. V minulosti zůstaly režijní komponenty a kryty stanic zhoršující krajinu. Stanice nebude vidět vůbec;

Pokud nechcete pozorovat na svém pozemku žádné prvky kanalizyčního systému, existuje možnost skrytého umístění stanice SPARTA zcela pod úrovní půdy. Po instalaci si můžete zařídit nad stanicí travník, květinový záhon, chodník atd.

Схема стандартного размещения

Х1- Низ входной трубы    

Х2- Низ выходной трубы          

Н1- Высота станции

Н2- Глубина котлована

А- Выход при принудительном                  отведении

Схема скрытого размещения

    Х1- Низ входной трубы    

    Х2- Низ выходной трубы           

    Н1- Высота станции

    Н2- Глубина котлована

    А-   Выход при принудительном                 отведении

Aby se nemuselo odstraňovat zeminu pro zajištění přístupu k víku, údržba stanice se véde jedním z několika způsobu:

1. Přes předem připravená hrdla vyvedená na vhodné místo. Přes hrdla bude se uskutečňovat přístup k pracovní části stanice pro naplánovanou údržbu.

2. Pomocí systému samočištění stanice. V tomto případě se provádí údržba stanice jednoduchým stisknutím tlačitka spuštění systému nebo prostřednictvím programu na smartphonu nebo tabletu. Odvedení sedimentu ze stanice v tomto případě může být zajištěno do asanátoru, ruční nádoby používané servisními týmy, zužitkovat samostatně v předem přípraveném výkopu příslušného objemu a pak zasypat výkop zeminou. V posledně uvedeném případě existuje řada omezení v souladu sanitárně epidemiologickými normami Ruské federace.

 • Jedinečny systém hlukoizolací. Stanice je hermetická a montuje se v jakékoli vzdálenosti od obytného domu. Přitom systém funguje tiše, aniž by rušil ticho a vaše pohodlí  (je důležité vzít v úvahu omezení minimální vzdálenosti od domu k místu instalace stanice, výpočet zatížení základu na půdu a také stávající sanitární normy);

I při standardním uspořádání (kryt je nad úrovní terénu) je fungování stanice prakticky neslyšitelné. Díky systému hlukoizolací vnejší a vnitřní kryty stanice jsou procesy probíhajíci uvnitřprakticky nehlučné.

 • Možnost instalace stanice v případě vysoké ÚPV (úroveň podzemní vody) bez dodatečného připevnění k desce, zhotovení bednění nebo instalace do železobetonového prstence;

 Těleso každé stanice SPARTA je vybaveno výkonnými výstupky, vnitřními a vnějšími výztužnými žebry, takže není nutné další připevňování k desce, výroba „sklenice“ z pískobetonu nebo upevňování stěn šachty betonovým prstencem.

- frekvence údržby jednou za několik let, v závislosti na režimu použití;

V případě trvalého nebo sezónního provozu stanice SPARTA, pokud množství odpadních vod odpovídá množství uvedenému v průkazu konkretního modelu, je údržba prováděna jednou za několik let. Zpravidla nejméně jednou za 3-5 let. Přičemž samotná údržba stanice spočívá pouze v odčerpání přebytočného nahromaděného kalu pomocí asanátora nebo ručního zařízení. V případě potřeby může být stanice vybavena samočisticím systémem, v tomto případě je údržba stanice omezena na spuštění systému stisknutím tlačítka na řídicím bloku nebo v programu na smartphonu nebo tabletu.

 • Žádná omezení objemu vypouštění najednou;

Fakticky je vypouštění najednou omezeno pouze objemem pracovní části vybraného modelu. Přitom i při vypouštění odpadní vody nad tento objem je vyloučeno vypouštění sedimentu, smetí, jakýchkoli suspendovaných látek ze stanice. Je také vyloučena možnost přeplnění sběrné komory a důsledků v podobě přeplnění kanalizačního potrubí a přetečení odtokových míst.

 • Absolutní ochrana před vajičky helmintů a jiných parazitů;

Díky své hmotnosti zůstavají vajička helmintů v přijímací komoře, později jsou jejich zbytky odstraněny během plánové údržby. Vypouštění vajiček parazitů ze stanice je stoprocentně vyloučeno, což odpovídá epidemiologickým normám Ruské federace.

 • Instaace nebojí se vypouštění domacích chemikálií, skladkování potravinového odpadu, loupení, toaletního papíru, smetí atp.

Veškerý odpad, který se dostal do stanice, zůstává v přijímací komoře, usazuje se na dně a následně vytváří sediment, který je během plánové údržby odstraněn. Není třeba kontrolovat vypouštění loupení, vlasů, srsti, vatových tamponů atd., protože když se nečistoty usadí v přijímací komoře, mají velmi malý objem, což významě neovlivňuje frekvenci plánové údržby.

 

Konstrukce stanice SPARTA. Zjednodušené schéma.

 

Sevři a zatáhni!

1-    Přijímací komora

2-    Komora bioreaktoru prvního stupně

3-    Komora bioreaktoru druhého stupně

4-    Bioreaktory

5-    Komora pro čerpadlo

6-    Přívodní trubka

7-    Přepadová trubka

8-    Samospadný výstup vyčištěné vody

9-    Nucený výstup vyčištěné vody

10-  Kompresor

11-  Ventily přívodu vzduchu

12-  UV dekontaminační jednotka

13-  Přístrojová deska

 

Zvláštnosti tělesa stanice SPARTA:

 • Zvýšená pevnost, záruka 10 let;
 • během instalace není nutný obsyp cementově-pískovou směsí a pískovým betonem;
 • stanice je vybavena záběrovými elementy desénu, které zabraňují vynořování pod tlakem podzemních vod, nevyžaduje připevnění k betonové desce a ustanovení bednění při instalaci, pokud je úroveň podzemních vod příliš vysoká;
 • každé tělěso je kontrokováno Oddělením technické kontroly. Každý krok je zaznamenávan na video;
 • jsou oznámeny osobní údaje, sériové číslo stanice. Systém je zcela naplněn vodou a zaznámuje se 100% těsnost tělesa. Ná žádost zákazníka je možné provést opětné vyzkoušení na místě instalace.

Mezi volitelné a další výhody stanice biologického očištění SPARTA patří následující:

 • V případě nuceného vypouštění upravené vody neblokuje nouzový výpadek proudu systém nouzového vypouštění vody. Systém bude fungovat až 5 dní bez napájení;
 • funkce sledování stavu celého systému, úrovně sedimentu prostřednictvím tabletu nebo smartphonu;
 • možnost urgentního volání opravárenské služby. Tláčitko nouzového volání je umístěno na vhodném místě pro vás;
 • během jarních povodní, prudkého stoupání úrovně podzemních vod přejde stanice na nucený odtok vody;
 • možnost instalace systému samočištění stanice SPARTA. Vhodné při skrytém umístění na pozemku. Obsluhování se provádí z programu na tabletu nebo smartphonu nebo stisknutím tlačítka na řídicím bloku.

Nehledě na to, že SPARTA je kanalizace pro soukromý dům, při jejím používání neucitíte rozdíl s centrální kanalizací ve městském bytě. Po instalaci nebude připomínat o sobě po dobu několika let.

Moderní inovativní stanice biologického čištění odpadních vod:
 • Ideální řešení pro trvalý a sezonní provoz.

 • Varianta skryrého umístění – stanice nebude vůbec viditelná.

 • Nepřítomnost hluku od stanice, nenarušuje ticho i když se nachází v blízkosti obytného domu.

 • Nebojí se domácího odpadu, zadrobeniny, výpadku elektřiny.

 • Nevyžaduje konzervaci a stálého toku odpadních vod.

 • Skutečně jednoduchá a řídká údržba. Minimální náklady.

 • Žádná omezení podle vypouštění naraz.

 • 98% očištění podle většiny parametrů, v případě komletace SPARTA PRO až 99,9%.

 • 100% čištění od suspenzí a vajiček helmintů v souladu s hygienickými a epidemiologickými normami Ruské federace.

 • Absolutně bez zápachu.

 • Těleso zvýšené pevnosti. Zjednodušené požadavky na instalaci.

 • Pracovní objem je 2 až 3krát vyšší než denní produktivita.

 • 10-letá záruka. Životnost více než 50 let.      

SPARTA. Chytrá stanice!

    

 
Sparta

BIOLIKS Ltd. 2023

+420296330590